EnglishPravidla Dědictví - rozšíření "Povolání"

Pravidla základní hry najdete zde

Povolání - úvod

V této části jsou všichni hráči zaměstnaní. V tajném dodatku vyslovil Strýček přání že každý musí nejen utratit všechny peníze ale být i bez příjmu. To se dědicům nevědomky vztahuje i na jejich zaměstnání. Je třeba se tedy nechat co nejrychleji vyhodit z práce a vypořádat se příjmem, který z práce mám. Nejrychlejší cesta je nechat se“nenápadně „ vyhodit. Nejde jen tak přestat chodit do práce, protože by vám hrozili sankce od zaměstnavatele (prostě se to tehdy řešilo svérázně a utrácet libry se zlomenou nohou nebyl žádný kumšt). Proto jsou ideální postupné prohřešky které vašeho zaměstnavatele rozčílí tak maximálně jednou za den – nechat se v pracovní době chytit na dostihách, kupovat vilu, rekreovat se na lodi atd. Průšvihy mají také výhodu, že vám po každém z ních o něco sníží příjem. Po chvíli vás zaměstnavatel vyhodí sám a můžete krásně utratit zbytek peněz.

Materiál:
deset oboustranných tabulek

Přídavné pole pro poslíčky:
Slouží k vyvolání jednoho jakéhokoli průšvihu v zaměstnání.

Příprava hry:
Vylosuje se hodnota která se má utratit. Pokud je vyatžena hodnota 70-90 liber obdrží tabulku se čtyřmi řádky a náhodně zvolí jednu stranu. K tomu obdrží o 20 liber méně. Pokud je vytažena hodnota 100 – 130 liber obdrží tabulku s pěti řádky , náhodně zvolí jednu stranu a obdrží o 40 liber méně. Vedle hrací plochy se přidá pole pro umístění poslíčka. Pro 2-4 (?) hráče jedno, pro pět hráčů 2 pole.

V online verzi je možné na začátku hry (po stisknutí tlačítka Start) změnit náhodně nastavenou hodnotu, která se má utratit i počet řádků na kartě povolání a jednotivé plány dne. Variantu hry vybírá hráč, který se první připojil ke hře. Ostatní hráči vidí, co tento hráč nastavuje a mohou mu přes chat sdělit svůj názor.
Rozšíření "Elections" není zatím implementováno.

Průběh hry:
Úkolem hráče je zakrýt všechna pole na tabulce zaměstnání. Tímto způsobem si hráč každé kolo snižuje příjem. Na začátku kola před plánováním dne obdrží hráč příjem ze zaměstnání dle tabulky. Příjem dostane hráč za každé nezakryté pole na tabulce zaměstnání a to dle znázorněné hodnoty.

Zakrytí pole:
V každém kole je možné zakrýt pouze jedno pole (provést jeden průšvih). K zakrytí dojde v následujících případech:

 • Hráč vyloží černou kartu s příslušným symbolem na plochu
 • Hráč zahraje bílou kartu s příslušným symbolem
 • U nemovitostí v případě jejich prodeje
 • U symbolu divadla též umístěním poslíčka na pole divadla
 • Umístěním poslíčka na pole „pracovní nekázeň“. Umístěním poslíčka na toto pole lze zakrýt jakýkoli symbol dle hráčova výběru. Na toto políčko může umístit poslíčka pouze jeden hráč za kolo ( v pěti hráčích jsou dvě tato políčka).

Přikrytím pole si hráči zmenšuje příjem, který bude mít ze zaměstnání na počátku dalšího kola.

Varianty zaměstnání:
U tabulky kde se nachází u každého řádku symbol, hráč zakrývá každé kolo zaměstnání. Po té co jsou všechna pole zakryta hráč nemá žádný dodatečný příjem. Hráč může zakrývat každé kolo jeden řádek. Řádek bez symbolu pak může zakrýt až po té co zakryje všechny ostatní řádky. Tento řádek zakryje automaticky v kole následujícím po kolu kdy zakryl poslední řádek ze symbolem. K tomuto řádku tedy již nemusí plnit žádný úkol.

Konec hry:
Hru končí za stejných podmínek jako v základní hře. Pokud byly splněny podmínky pro konec hry a zároveň je ještě nějaký hráč zaměstnán, obdrží tento hráč k výsledku ještě příjem, který si připočte ke svému výsledku. Tento výnos nemá vliv na případné ukončení hry. Po připočtení výnosu se určí vítěz.

Nové budovy

 • Statek, který má již na prvním řádku kolečko se symbolem zvířete, dostane automaticky s kartou jedno zvíře na tento řádek. (např. karta 16)
 • Statek , který má znázorněnou akci u zvířete navíc, může ihned se statkem vyložit i zvíře (bez příslušné karty ) ale stojí ho to akci navíc Pokud ho neumístí ihned při vyložení může psa umístit i později ale již s kartou. (např. karta 14).
 • Statek či dům, který má alternativně na řádku že je zde možné umístit psa/koně či kuchaře /dámu si může na řádku vybrat co umístí (např. karta č. 3)
 • Dům, který má dvě barvy je možné prodávat či kupovat za libovolnou barvu, rovněž je možné je zkombinovat se zahradníkem dle lib. Barvy. (např. karta 11)
 • Dům, který má vpravo kuchaře či dámu může po zahrání příslušné karty za akci klesat o dva stupně (např. karta č. 1)
 • Karta statku může klesat i když platím „údržbu“ (např. karta 17)

Nové akce

Akce se umístí dle pořadí a to náhodnou stranou.